Disclaimer

Privacyverklaring Otros Caminos

Wie zijn wij?

Otros Caminos organiseert al sinds 2003 wandel- en fietsreizen in Andalusië. Wij werken vanuit onze thuisbasis in de stad Granada, calle Sócrates, 4, 18002 Granada, Spanje en zijn telefoisch bereikbaar op het nummer 0034-958-291893

Otros Caminos sl is een Spaans bedrijf en staat officieel geregistreerd bij Turismo Andaluz onder nummer AV/GR/00191

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra je onze website bezoekt, ons belt, een mailtje stuurt, een offerte aanvraagt of een reis boekt dan geef je automatisch persoonsgegevens aan ons door. We begrijpen dat je wilt weten wat wij wel en niet met jouw persoonsgegevens doen. Deze informatie kun je hieronder terugvinden in ons privacy beleid.

 

In deze privacyverklaring lees je onder meer welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarom we die gegevens nodig hebben en hoe lang we dit bewaren. Verder staan jouw rechten uitgelegd en is beschreven op welke wijze je een vraag, opmerking of klacht kunt indienen. Voor vragen over je privacy kan je contact opnemen met info@otroscaminos.com

 

Welke gegevens hebben we van jou ontvangen en waarvoor worden ze gebruikt?

Contact

Wij gebruiken jouw gegevens (e-mailadres, naam en –voornaam, telefoonnummer) voor het beantwoorden van je vraag en/of opmerking.

 

Nieuwsbrief

Wij verwerken gegevens waaronder je volledige naam en e-mailadres. Wanneer je je op de nieuwsbrief abonneert worden jouw gegevens gebruikt om deze aan jou toe te sturen. Jouw gegevens worden bewaard totdat je je afmeldt. Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt er gebruik gemaakt van een extern mailingprogramma.

 

Aanvraag offerte

Voor een offerte-aanvraag vragen wij je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

 

Aanvraag brochure

Bij de aanvraag van een brochure, verwerken wij je gegevens waaronder jouw naam en adres. De gegevens worden gebruikt om de brochure of magazine aan je toe te sturen. Voor het versturen van de brochure maken we gebruik van een externe verwerker.

 

Enquête

Wij verwerken gegevens waaronder jouw naam, afgenomen reis, beoordelingen, feedback en overige informatie die je vermeldt in de reisevaluatie. Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener en reisbegeleider. Afhankelijk van de situatie geschiedt dit geanonimiseerd. Wij verwerken jouw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Voor de uitvoering van de evaluatie wordt gebruik gemaakt van een externe verwerker.

 

Google Analytics

Via otroscaminos.nl worden jouw gegevens verzameld om de website te verbeteren. We gebruiken hiervoor Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en niet gelinkt aan jouw persoonlijke gegevens.

 

Cookies

Cookies zijn bestanden die een website op uw computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst. In uw Internetbrowser kunt u altijd cookies verwijderen en ook instellen of u cookies wilt accepteren of blokkeren. Hieronder zullen wij uitleggen welke vormen van cookies worden gebruikt op onze website.

Cookies van derden
Op onze website kunnen we gebruik maken van diensten van andere partijen (zoals google maps, youtube). Deze partijen kunnen cookies plaatsen nadat je hiermee akkoord bent gegaan. Voor de uitleg over deze cookies verwijzen wij naar de privacy- en cookieverklaring van deze partijen.

Gegevens ten behoeve van reisaanvraag en -boeking

Wanneer je een reis boekt, worden de gegevens die je verstrekt door ons vastgelegd. Wij verwerken gegevens waaronder jouw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, gegevens met betrekking tot jouw dieet en telefoonnummer van thuisblijvers. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens van je eventuele reisgenoten/medereizigers (we gaan ervan dat de hoofdboeker (degene die de boeking maakt)  dit heeft afgestemd met de eventuele reisgenoten). Voor de fietsreizen kunnen we aanvullende informatie opvragen, zoals de lengte bij het reserveren van fietshuur.

 • Jouw gegevens zijn nodig om de boeking en betaling af te handelen, je informatie te verschaffen over jouw reis en relevante communicatie betreffende de boeking en voor een goede uitvoer van de reis.
 • Van jouw gegevens wordt alleen je naam en eventueel mobiele nummer gedeeld met de reisdienstverleners (zoals B&B, hotels en taxichauffeurs)
 • Tijdens het boeken van een reis kan je bijzondere persoonsgegevens aan ons doorgeven zoals dieetgegevens of andere opmerkingen over je gezondheid. Otros Caminos verwerkt jouw bijzondere persoonsgegevens alleen in het kader van de doeleinden waarvoor jij deze gegevens hebt doorgegeven aan ons.
 • Indien je aangeeft dat je medicijnen gebruikt of aan een aandoening lijdt die een belemmering kan zijn tijdens de reis, wordt dit aan de reisbegeleider (enkel bij groepsreizen en reizen met een lokale gids) doorgegeven. Ter plaatse dien je dit met de reisbegeleider te bespreken.
 • NAW-gegevens, bankgegevens, gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling van de reis en andere gegevens die volgens de wettelijke administratieplicht dienen te worden bewaard, worden verwerkt ten behoeve van de financiële administratie.
 • Naam en telefoonnummer van thuisblijvers. Wij gebruiken deze gegevens om deze persoon te benaderen in geval van een ongeval of ernstige ziekte.

 

Bij gebruik van de Route App

Voor het gebruik van de Route App tijdens je reis gebruiken wij het e-mailadres waarmee je je boeking hebt gemaakt.

 

Voor het afhandelen van klachten en verzoeken om informatie

Wij verwerken gegevens waaronder jouw naam, afgenomen reis en overige informatie die je vermeldt in de klacht. Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht. Jouw gegevens kunnen worden gebruikt in het geval er een geschil ontstaat. Wij verwerken jouw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben.

 

Op grond waarvan verwerken we jouw gegevens?

Wij verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover jouw belangen niet dienen te prevaleren. Informatie over een opvolgend aanbod versturen wij je op grond van het gerechtvaardigd economisch belang van Otros Caminos. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding.

 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Persoonsgegevens worden bewaard tot je aangeeft dat wij ze moeten verwijderen. Met het verwijderen van je persoonsgegevens verdwijnt ook je opgebouwde reishistorie.

Voor zover gegevens nodig zijn voor de financiële administratie worden deze gegevens vijf jaar bewaard.

 

Met wie delen wij jouw gegevens?

Wij stellen jouw gegevens alleen ter beschikking aan reisdienstverleners dan wel medewerkers indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis. Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van enkele externe verwerkers zoals het  boekhoudsysteem en voor de betaling.

 

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij nemen alle redelijke organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Alle bestanden zijn naar behoren geregistreerd bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (Agencia Española de Protección de Datos)

Dit houdt onder meer in:

 • Toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
 • Ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd en versleuteld volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
 • Inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
 • Wij trainen onze medewerkers en stimuleren een privacycultuur.
 • Het privacybeleid wordt jaarlijks geëvalueerd.

Wat zijn jouw rechten?

Je kunt je persoonsgegevens altijd bij ons opvragen, verbeteren, aanvullen of (gedeeltelijk) laten verwijderen. Dit kan tot gevolg hebben dat je geen gebruik meer kan maken van (een deel van) onze diensten. Om ons te helpen met het verwerken van jouw verzoek dien je je te identificeren. Een verzoek kan je richten aan info@otroscaminos.com of een aan ons postadres: calle Sócrates, 4, 18002 Granada, Spanje

 

Wijzigen wij ons privacybeleid?

Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege gewijzigde verwerkersdoeleinden en werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We kunnen de inhoud van de privacyverklaring eenzijdig en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen. Zie onderaan de datum van de laatste wijziging.

 

Heb je vragen, opmerkingen of klachten?

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van je via onderstaand  e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen twee weken.

 

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

Otros Caminos sl is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Je kunt altijd contact opnemen via info@otroscaminos.com

 

Datum:  24 april 2021